Kontingent og Indmeldelse

Indmeldelse i klubben og Kontingent 2024

Kontingentpriser 

Prisen for et års medlemskab af VRK i 2024/25 sæsonen er som nedenstående, fastsat på generalforsamlingen den 26 Februar 2024. 


Kontingentet er opdelt i et voksen-kontingent for alle på 16 år og ældre (alderen d. 31. marts 2024 er afgørende) og et børne-/ungdomskontingent til og med 15 år.

Familierabat
Forældre der også har et barn som er medlem, får en rabat på kr. 150. Kontakt medlemsadministrationen på medlemsadm@vrk.dk for at få denne rabat, da vi ellers ikke ved hvem der “hører sammen”.

Voksne (16+ år):                kr. 300,-
Forældre (16+ år):             kr. 150,-
Børn og unge (0-15 år):    kr. 150,-