Ærespriser og medlemmer

Æresmedlemmer

Vesterbro Rulleskøjte Klub er en klub baseret på demokratiske værdier, og drevet af frivillig ubetalt arbejdskraft. For at klubben kan eksistere skal der lægges mange timers frivillig arbejdskraft, og det er ingen hemmelighed at nogen yder mere end andre. På denne side er nævnt dem, som har gjort sig  bemærket i klubben, ved at gå forrest med klubånd, hvor man både tager imod oplevelser og udfordringer, men også giver tilbage og videre til andre med godt humør.

Æresmedlemmer

"Udnævnelse af æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen til vedtagelse  af generalforsamlingen" - står der i vedtægterne. Æresmedlemmer er altså noget ganske specielt og ikke noget som sker ofte.

At blive  æresmedlem kræver en stor indsats for VRK igennem lang tid eller en  anden meget stor indsats for rulleskøjtesporten. Indtil generalforsamlingen i 2015 var der kun et æresmedlem i VRK, nemlig Ruben Kopp Pedersen, som blev udnævnt ved  generalforsamlingen i 2002. I 2015 blev Sune Jensen æret for sin indsats for VRK og rulleskøjtesporten.


Sune Jensen (2015)

Sune blev udnævnt til æresmedlem for sin indsats for utallige dele af rulleskøjtesporten, f.eks. som initiativtager og arrangør af Copenhagen Inline Challenge og Ørestadstafetten og klubaktiviteter, f.eks. opbygning og vedligeholdelse af klubbens faciliteter på Plug N Play og diverse træningstilbud. Sune har derudover i 7 år været medlem af bestyrelsen, flere af dem som formand. Uden den energi som Sune bringer ind i klubben ville mange aktiviteter for længst være gået i stå eller slet ikke findes.

Ruben Kopp Pedersen (2002)

Ruben blev udnævnt p.g.a. sin store indsats for at starte motions og  speed-afdelingen dengang VRK kun rummede en hockey-afdeling. Ruben foreslog at der også skulle være noget for motionister og siden har det  udviklet sig til at være langt den største del af VRK. Ruben var også med til at sætte de første streger på det som udviklede sig til vores omfattende website. Alt i alt må man sige, at Ruben har været kraftigt  medvirkende til, at VRK har en så stor og omfattende motions og speed-afdeling. Ruben sad i flere år som meget aktiv suppleant i bestyrelsen.

Årets klubkammerat

Bestyrelsen har besluttet at stifte en ny pris for børn og unge i alderen til og med 15 år. Prisen uddeles på den ordinære generalforsamling på baggrund af nomineringer fra klubbens medlemmer og/eller de respektive trænere. Der kan nomineres medlemmer i en periode på en måned før generalforsamlingen. Det er bestyrelsen der beslutter hvem der skal modtage prisen blandt de nominerede.

Baggrunden for stiftelsen af prisen er, at bestyrelsen ønsker at hylde dem, der gør noget ekstra for at styrke de sociale relationer i klubben. Dem der f.eks. skaber god stemning til træningerne, dem der bager kage til hyggen, dem der råber allerhøjest når der skal heppes ved stævner og løb eller dem der puster på såret når nogen er faldet. Kort sagt, den bedste klubkammerat i det forgangne år.

Mathilde Parby (2019):  Fordi hun både er sjov og sød at træne sammen med - og også hyggelig at være træner sammen med på børnespeed-holdet

Magnus Normann Jeppesen (2018):  Han er meget dygtig og deler ud til sine klubkammerater så de også kan blive bedre, skaber god klubånd samtidig med han gerne selv vil vinde

Emma Rem Rasmussen (2017):  For sit fantastiske humør og insisteren på at skabe god stemning på ungdomsholdet ved alle træninger. Fordi hun er oprigtigt interesseret i, at hendes holdkammerater har det godt og lykkes med deres udfordringer. Fordi hun er den første til at spørge om folk er ok, efter en tur i gulvet. Fordi hun er den bedste kammerat man kan ønske sig på sit hold, og fordi hun også synes, at VRK er en fed klub at være medlem af.

Årets VRK'er

Udnævnelsen af Årets VRK'er skete for første gang i 2001. Det har siden været en god tradition at udnævne en person, som har udmærket sig specielt i det forgangne år gennem at være aktiv på en god måde. Egentlig kunne man sige, at alle de aktive er Årets VRK'er, for alle yder en kæmpestor indsats.

Så det er en svær opgave at vælge en person – men det er lykkedes hver gang alligevel – til trods for mange gode kandidater.

Årets VRK'er er en person som har ydet en stor indsats på mange områder – mange vil nok sige at Årets VRK'er ikke kan holde fingrene væk, hvad nok også er rigtigt. Og her har du oversigten over alle der tidligere har fået denne titel:

Anders Jurin (2019):  For sin kæmpestore indsats for børne- og ungdomsafdelingen i VRK. For at give børn, unge og familier en positiv indgang til livet på rulleskøjter og skabe en sammenhæng fra leg til sport. For at være et lysende forbillede for klubbens allermindste.

Suzan Maj Christiansen (2018) : Suzan har gennem sit store arbejde med at samle trådene i VRK freestyle gjort sådan at nye føler sig meget velkomne. Hun er desuden hjælpsom og god til at lære fra sig.

Jonas Bo Madsen (2017):  I år var der een person, som vi havde svært ved at komme udenom. Vi prøvede ellers, og det skyldes at det er en uskreven retningslinje, at bestyrelsen ikke indstiller sig selv til denne udemærkelse. Men da ikke mindre end 7 personer – heraf en familie – indstillede Jonas til titlen som årets VRK’er, besluttede vi alligevel, at han skulle tildeles titlen. Jonas bliver derfor årets VRK’er for sit kæmpe store arbejde som træner for ikke mindst Ungdomsgruppen, som han har fået op og stå, men også for sit arbejde med at genoplive Speedgruppen. Bedst er det dog sagt af en af de unge som Jonas har trænet i det forløbne år: Kære bestyrelse, Jeg vil gerne nominere Jonas bo madsen til den årets bedste VRK’er. Fordi at han har tænkt mere på holdets træning end sin egen. Han gør også alt for at få folk til at kunne lide sporten og ha lyst til at være en del af VRK. Han inspirer mig til at blive bedere som speed skater. Jeg håber Jonas bliver årets bedste VRK’er (fordi jeg syntes han har fortjent det) Kærlig hilsen Magnus Normann Jeppesen.

Dorte og Tomas Østergren (-Olsen) (2015):  Dorte og Tomas har gennem de seneste år arbejdet på at udbrede kendskab til freestylesporten og skabe bedre rammer for dem, som gerne vil træne freestyle slalom. Bl.a. har Dorte og Tomas haft tæt kontakt til freestyle-skatere fra det internationale miljø og har gennem workshops, fælles træning og udlandsture i den grad kickstartet freestyle-miljøet i København. Sammen med flere andre entusiastiske skatere, har de trænet dedikeret og skabt rammerne for at freestyle også i fremtiden kan vokse. Dorte og Tomas har også gjort en indsats for at skaffe de nødvendige haltider for at kunne træne, som både VRK og mange gæster har haft glæde af. Tak for jeres indsats og vi glæder os til den videre udvikling af freestyle-aktiviteterne i VRK.

Michael Steen Carlsson (2014): Michael kommer trofast hver onsdag i sommerperioden og lørdag i vinterperioden og træner begynderholdet. Han gør det på en sjov og inspirerende måde til glæde for alle deltagerne. Det der også kendetegner Michael er at han kommer jo ikke lige fra henne om hjørnet. Michael for i Helsingør. Han har været med til eller stået for begyndertræningen i VRK siden 2011. Derudover har Michael haft overskudet til at stå for åbent hus arrangementer på Plug N Play, selv når det øsregnede. Vi takker for din indsats!

Jan Scholtyssek (2012):  Jan nærmeste ligemand er Buzz Lightyear, og ligesom ham er han altid på vej mod det uendelige univers. Det var derfor ikke svært at blive enige om at vælge Jan, udover at være en slags superhelt, han har om nogen været klubbens mand. Når man gennemgår Klubbens aktiviteter, er det meget sjældent at Jan’s navn ikke popper op. Først og fremmest har han leveret en kæmpe indsats som træner. På både motionist- og børneholdene er han den stabile og gennemgående kraft, som man altid kan regne med. Men også ved store og tidskrævende arrangementer som CIC og KoS har vi kunne glæde sig over Jan’s engagement. Man har indtryk af, at en opgave næsten ikke kan blive for stor for Jan… Hertil formår han at være VRK’s eneste stævnedommer, samt at repræsentere klubben i Sportskomiteen. Sidst men ikke mindst er han jo en super aktiv og talentfuld rulleskøjteløber, som udover at deltage i VRK’s speedtræning også gerne finder vej til andre klubbers træning, når han finder det interessant nok. Vi er nogen der undrer sig over, hvor al den energi kommer fra, men som klub kan vi kun glæde os over, at han har valgt at bruge den på os, og det skal derfor belønnes med vores ærestitel

Emma Hedman og Henriette Thiim (2010):  Emma og Henriette er hovedkræfterne bag opstarten af en helt ny rulleskøjtesport i Danmark – Roller Derby. At starte noget nyt op helt fra bunden er altid svært, men de holdt gejsten oppe gennem den svære begyndelse. Efter at have være mere i medierne end resten af klubben har været i hele sin levetid, er Derby afdelingen nu vokset til 34 medlemmer, blot 1½ år efter de startede.

Jesper Bjerre (2009):  Har været meget aktiv i motions-/turafdelingen og altid været behjælpelig. F.eks. med salg af klubtøj, transport af inventar til klubhuset, men har også arrangeret en række ture for tur-rullerne og andre motionister. Jesper har også været meget aktiv og hjælpsom i forbindelse med Friday Night Skate.

Georg Lee Dann (2008):  Har været meget synlig til træning udendørs. Stillede sig nogle mål og opnåede dem, og stille op til store løb. Georg skiller sig ud på den gode måde, og er af væsen altid i godt humør og imødekommende.

Johnny Joyner (2007):  For hans store og meget trofaste indsats med undervisning til Tirsdagstræningen.

Hockeyafdelingen (2006):  For deres integrationsarbejde i lokalområdet og deres EM indsats.

Søren Helmsøe (2005):  For sit store og mangeårige arbejde i FUMS (udvalget for motion- og speed) med koordinering af tilmeldinger til stævner og landsholdssamlinger, og ikke mindst som kontakt til at få lavet banen i Vallensbæk.

Leni og Børge Schärfe (2004):  Leni og Børge for at træne børn og voksne to gange ugentlig året rundt, være holdledere i DK og til stævner i udlandet, være reserveforældre, arbejde med talenttrup mm.

Cathrine Grage (2003):  Cat har været aktiv i flere udvalg, hun har været en god sparringspartner for mange og hun har trænet meget hårdt. Cat har deltaget i mange løb, hun har været med til at forme hvordan tingene skal gøres i vores klub, hun har været med til at forme vores landshold,- og så har hun kun været aktiv rulleskøjteløber i godt 2 år. Virkelig en person som gør noget for sporten på alle områder. Alt i alt må man sige, at Cat har gjort sig bemærket på alle områder i klublivet.

Henrik Sund (2002):  For at være her og der og alle vegne – var den korte men gode begrundelse på generalforsamlingen. Henrik har været meget aktiv instruktør om tirsdagen og har været med til at udvikle dette koncept. Henrik har også lagt et stort arbejde i det årlige træf med Odense.

Jørn Lund (2001):  Jørn modtog som den første titlen Årets Vrk’er for sit store arbejde i mange forskellige sammenhænge – noget i det mere skjulte og noget fremme i forreste linie. Jørn blev peget på, for sit store arbejde både som tirsdagsinstruktør både inde og ude, onsdagsinstruktør for roadrunners, workshop instruktør samt for at være en af hovedmændene bag vedligeholdelse og udvikling af vores hjemmeside .