Bestyrelsen

Bestyrelsen

På den årlige generalforsamling i februar vælges fem bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år, 3 i lige år) samt 1-2 suppleanter og en revisor.
Nedenstående bestyrelse er blevet valgt på den seneste generalforsamling den 26. februar 2020.

Bestyrelse i VRK

Steen Schjølin Larsen - Kasserer
Nanna Nielsen
Katja Rønsbo

Per Jensen
Ledig plads

Suppleanter
Ingen valgt - så længe bestyrelsen ikke er fuldtallig

Revisor
Erik Baunegård

Referat for 2020 findes her