Bestyrelsen

Bestyrelsen

På den årlige generalforsamling i februar vælges fem bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år, 3 i lige år) samt 1-2 suppleanter og en revisor. Nedenstående bestyrelse er blevet valgt på den seneste generalforsamling den 20. februar 2019.

Bestyrelse i VRK

Jonas Bo Madsen - Bestyrelsesformand
Steen Schjølin Larsen - Kasserer
Nanna Nielsen
Anders Jurin
Katja Rønsbo

Suppleanter
Per Norman Jeppesen
Ludibeth Aalborg
Per Jensen

Revisor
Erik Baunegård