Indkaldelse til General forsamling 2019

Skrevet af

Opdateret med de indkomne forslag

Det er blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i Vesterbro Rulleskøjte Klub!

Den bliver afholder onsdag den 20. februar 2019 kl. 18.00 – ca. 20.30 i Valbyhallens mødelokale.

Ved tilmelding på nedenstående formular senest onsdag den 13. februar 2019, vil VRK byde på en sandwich og noget at drikke. Tilmeldingsfristen er blot for at vi kan vide, hvor mange sandwich vi skal bestille. Får man ikke tilmeldt sig i tide, er man naturligvis meget velkommen alligevel – men vi kan så ikke love at der er sandwichs nok.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6. februar 2019 – send email til bestyrelsen@vrk.dk

Den ordinære generalforsamling d. 20/2 2019 har følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

a. Forslag om vedtægtsændring. Se bilag 3.

b. Se bilag 1.

7. a. valg af bestyrelse i henhold til § 4.

b. valg af 1 eller 2 suppleanter.

8. a. valg af 1 revisorer.

b. valg af 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

a. Hvad er generalforsamlingens holdning af indkøb af stor mængde udstyr, med henblik på at lave en rekrutteringsindsats i lokalområdet? Se bilag 2.

Bilag 1


Bilag 2


Bilag 3

Den ordinære generalforsamling d. 20/2 2019 har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag.
a. Forslag om vedtægtsændring. Se bilag 3.
b. Se bilag 1.
7. a. valg af bestyrelse i henhold til § 4.
b. valg af 1 eller 2 suppleanter.
8. a. valg af 1 revisorer.
b. valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
a. Hvad er generalforsamlingens holdning af indkøb af stor mængde udstyr, med henblik på at lave en
rekrutteringsindsats i lokalområdet? Se bilag 2.
Bilag 1: https://drive.google.com/open?id=1tYJRs_Qzz5cMJOeEp0I9ziacKj3Z06_3
Bilag 2: https://drive.google.com/open?id=112YVMa233g35MJs64eYt2zJkOD9mQDBe
Bilag 3: https://drive.google.com/open?id=19mFoJhzAF1e4OokeFAUG2bgeuFGPC82O

Ad punkt 7a:


I år er der 2 åbne poster der skal besættes. Begge er for 2 år.
Tre poster er ikke på valg i år (Jonas, Nanna og Anders).


Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til generalforsamlingen!

Bedste rullehilsner
VRK bestyrelsen
Katja, Nanna, Steen, Anders og Jonas

Tilmeld dig her:

https://goo.gl/forms/MP1EafYGM9wLGYBd2

Links:

Læg en besked

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

-->

Indmeldelse i VRK

Vejret i København

Arkiv

Post adresse

Vesterbro Rulleskøjte Klub
c/o Steen Schjølin Larsen
Vonsildvej 7
2770 Kastrup

Email til bestyrelsen:
bestyrelsen@vrk.dk

Nyhedskategorier

VRK er medlem af