Indkaldelse til generalforsamling 2018

Skrevet af
Opdatering 18-02-2018: Det ene modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen er lagt på.

Det er blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i Vesterbro Rulleskøjte Klub!

Den bliver afholder tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.00 – ca. 20.30 i Valbyhallens mødelokale.

Ved tilmelding på nedenstående formular senest torsdag den 22. februar 2018, vil VRK byde på en sandwich og noget at drikke. Tilmeldingsfristen er blot for at vi kan vide, hvor mange sandwich vi skal bestille. Får man ikke tilmeldt sig i tide, er man naturligvis meget velkommen alligevel – men vi kan så ikke love at der er sandwichs nok.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 13. februar 2018 – send email til bestyrelsen@vrk.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen er i flg. vedtægterne § 10:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. a) valg af bestyrelse i henhold til § 4.
  b) valg af 1 eller 2 suppleanter.
 8. a) valg af 1 revisor.
  b) valg af 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Ad punkt 6:
Der er modtaget et forslag fra Sune Jensen til behandling på generalforsamlingen. Vis forslag PDF.

Ad punkt 7a:
I år er der 4 åbne poster der skal besættes. Tre poster er for 2 år, og en er for 1 år. At der er fire skyldes at der i løbet af året er 2 personer der har trukket sig fra deres bestyrelsesposter, og 2 suppleanter har overtaget posterne for resten af året. En post er ikke på valg i år (Steen Schjølin Larsen).

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til generalforsamlingen!

Bedste rullehilsner
VRK bestyrelsen
Per, Jonas, Katja, Steen, Anders og Sune

Links:

Lukket for kommentarer.

Indmeldelse i VRK

Vejret i København

Arkiv

Post adresse

Vesterbro Rulleskøjte Klub
c/o Steen Schjølin Larsen
Vonsildvej 7
2770 Kastrup

Email til bestyrelsen:
bestyrelsen@vrk.dk

Nyhedskategorier

VRK er medlem af