Indkaldelse til generalforsamling 2017

Skrevet af Sune Jensen

Opdateret 13-02-2017 med indkommet forslag og regnskab.

Det er blevet tid til den årlige ordinære generalforsamling i Vesterbro Rulleskøjte Klub!

Den bliver afholder tirsdag den 21. februar 2017 kl. 18.00 – ca. 20.30 i Valbyhallens mødelokale.

Ved tilmelding på nedenstående formular senest søndag den 18. februar 2017, vil VRK byde på en sandwich og noget at drikke. Tilmeldingsfristen er blot for at vi kan vide, hvor mange sandwich vi skal bestille. Når man ikke at tilmelde sig i tide, er man naturligvis meget velkommen alligevel – men vi kan så ikke love at der er sandwiches nok.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 7. februar 2017 (udløbet) – send email til bestyrelsen@vrk.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen er i flg. vedtægterne § 10:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
  Hent VRK’s regnskab for 2016
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
 7. a) valg af bestyrelse i henhold til § 4.
  b) valg af 1 eller 2 suppleanter.
 8. a) valg af 1 revisor.
  b) valg af 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Ad punkt 3:
Regnskabet er færdigt, og revideret af klubbens revisor Hent det her.

Ad punkt 6:
Der er kun kommet et forslag ind til behandling på generalforsamlingen, og det er bestyrelsen der fremsætter det.

Ad punkt 7a:
På valg i år er Steen Schjølin Larsen som modtager genvalg, samt Per Jensen som ikke modtager genvalg. Jonas Bo Madsen, Charlotte Ehrhardt og Sune Jensen blev sidste år valgt til en toårig periode, og er først på valg i 2018. Med andre ord, der er en bestyrelsespost der skal besættes i år.

Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer til generalforsamlingen!

Bedste hilsner
VRK bestyrelsen
Jonas, Charlotte, Per, Steen og Sune

Links:

Lukket for kommentarer.

Indmeldelse i VRK

Vejret i København

Arkiv

Post adresse

Vesterbro Rulleskøjte Klub
c/o Steen Schjølin Larsen
Vonsildvej 7
2770 Kastrup

Email til bestyrelsen:
bestyrelsen@vrk.dk

Nyhedskategorier

VRK er medlem af