Indkaldelse til generalforsamling 2012

Skrevet af

Vesterbro Rulleskøjte Klub holder den ordinære generalforsamling tirsdag den 28. februar 2012 kl. 19.00 – 21.00 i DGI-Storkøbenhavns mødelokale 11 i DGI-byen.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. februar 2012 – enten som brev eller via email – skriv til bestyrelsen@vrk.dk

Dagsorden for generalforsamlingen er i flg. vedtægterne (link til nuværende vedtægter)

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (Fremlægges på dagen)
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab (Download PDF)
 4. Fastsættelse af kontingent (Download PDF)
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. (Fremlægges på dagen)
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. Bestyrelsens forslag om nedlægning af formandsposten (Download PDF)
  2. Forslag om underskudsgaranti til Copenhagen Inline Challenge (Download PDF)
 7. a. valg af bestyrelse i henhold til § 4.
  b. valg af 1 eller 2 suppleanter.
 8. a. valg af 1 revisorer.
  b. valg af 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
  1. Udnævnelse af Årets VRK’er
  2. Øvrige emner…
 10. Udenfor dagsorden (efter generalforsamlingen) fremlægger Jan Scholtyssek resultatet af spørgeskemaundersøgelsen blandt motionsmedlemmerne.

Ad. punkt 6:
Der er indkommet et medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen, og bestyrelsen har yderlige fremsat et forslag til vedtægtsændringer, så klubben fremover får en flad struktur uden en formand.

Ad. punkt 7.a:
Sune Jensen der har været formand de seneste 2 år, trækker sig som formand pga. manglende tid. Afhængigt af resultatet af punkt 6, skal der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen.

Vi glæder os til at se rigtigt mange af VRK medlemmerne til generalforsamlingen!

VRK bestyrelsen
Arne, Per, Vita, Charlotte, Oliver, Ida, Steffen, Johnny og Sune

Links:
- Hvem består VRK bestyrelsen af?
- Se dokumenter fra tidligere generalforsamlinger

Læg en besked

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

-->

Indmeldelse i VRK

Vejret i København

Arkiv

Post adresse

Vesterbro Rulleskøjte Klub
c/o Steen Schjølin Larsen
Vonsildvej 7
2770 Kastrup

Email til bestyrelsen:
bestyrelsen@vrk.dk

Nyhedskategorier

VRK er medlem af