Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af

Vesterbro Rulleskøjte Klub holder den ordinære generalforsamling mandag den 7. februar 2011 kl. 19.00 – 21.00.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 24. januar 2011 – enten som brev eller via email. Skriv til bestyrelsen@vrk.dk

Dagsorden for generalforsamlingen er i flg. vedtægterne (link til nuværende vedtægter)

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. a. valg af bestyrelse i henhold til § 4.
  b. valg af 1 eller 2 suppleanter.
 8. a. valg af 1 revisorer.
  b. valg af 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Ad. punkt 3:
Regnskab for 2010 er afsluttet og gennemset af revisoren, og kan downloades her.

Ad. punkt 4:
Bestyrelsen foreslår en ændring og forenkling af kontingenterne, så årskontingentet fremover er som følgende:
- Turneringshockey senior (18 år +): kr. 1.000,-
- Turneringshockey junior (0-17 år): kr. 500,-
- Roller Derby: kr. 500,-
- Alle andre, herunder motion, speed, børn, hockey målmænd, motionshockey: kr. 350,-

Ad. punkt 6:
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen medlemsforslag inden sidste frist den 24. januar 2011 til behandling under punkt 6, som derfor udgår.

Ad. punkt 7.a:
I henhold til §4, skal der i år vælges en formand og et menigt bestyrelsesmedlem. Sune Jensen har det seneste år været formand, og genopstiller til en ny 2 årige periode. Oliver Sommer er på valg som bestyrelsesmedlem, og genopstiller også til en ny 2 årige periode. I løbet af året har Astrid Emilie Schrøder trukket sig fra bestyrelsen og er blevet erstattet af suppleant Henriette Thiim. Henriette trækker sig dog fra bestyrelsen da hun tager på en længere rejse. Der skal derfor ekstraordinært vælges endnu et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har modtaget navn på ny kandidat. Til alle valg kan der naturligvis opstilles andre kandidater på dagen! Bestyrelsesmedlemmerne Johnny Joyner og Steffen Seisbye er ikke på valg i år.

Sted:
Generalforsamlingen bliver afholdt i Street Mekka (altså ikke i DGI-byen). Adressen til Street Mekka er Enghavevej 82 D, 2450 København SV [ link: kort | streetview ]. Stedet ligger ganske tæt på Enghave S-station og bus 3A og 10 stopper nærmest lige ude foran døren.

Når generalforsamlingen er slut kl. 21.00 er der mulighed for at få rørt rulleskøjterne i hallen i Street Mekka. Vi har hallen i ca. 1 times tid. Planen er at Oliver Sommer fra Vesterbro Starz’s 1. hold kommer og giver lidt tips til, hvordan man spiller hockey. Alt efter fremmøde, deler vi nogle holder og spiller lidt hyggehockey med let plastik bold og plastikstave. Det er bare stille og roligt hockey, hvor alle kan være med og have det sjovt! Underlaget er asfalt, så husk udendørshjul og evt. knæbeskyttere m.m. (og naturligvis hjelm!).

Vi glæder os til at se rigtigt mange af VRK medlemmerne til generalforsamlingen!

VRK bestyrelsen
Arne, Per, Oliver, Henriette, Steffen, Johnny og Sune

Links:
- Hvem består VRK bestyrelsen af?
- Se dokumenter fra tidligere generalforsamlinger

Læg en besked

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

-->

Indmeldelse i VRK

Vejret i København

Arkiv

Post adresse

Vesterbro Rulleskøjte Klub
c/o Steen Schjølin Larsen
Vonsildvej 7
2770 Kastrup

Email til bestyrelsen:
bestyrelsen@vrk.dk

Nyhedskategorier

VRK er medlem af