Indkaldelse til Generalforsamling

Skrevet af

Vesterbro Rulleskøjte Klub holder den ordinære generalforsamling tirsdag d. 16. februar  2010 kl. 19.00 i Mødelokalet hos DGI Storkøbenhavn i DGI-byen (samme sted som sidste år). Den officielle adresse Tietgensgade 65, 1705 København. Mere præcis anbefales det at bruge indgangen ved krydset mellem Tietgensgade og Ingerslevsgade (den grønne pil på kortet). I tilfælde af spørgsmål kan man kontakte Sune på tlf. 20 93 32 17.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2. februar 2010 – enten som brev eller via email. Det er altså ikke nok at skrive en kommentar her på indkaldelsen.

Link til klubbens nuværende vedtægter

Dagsorden for generalforsamlingen er i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  1. valg af bestyrelse i henhold til § 4.
  2. valg af 1 eller 2 suppleanter.
  1. valg af 1 revisorer.
  2. valg af 1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

Ad pkt. 3:
Regnskab for 2009 er blevet revideret og kan læses her: Bilag 4 – regnskab for 2009

Ad pkt. 4:
Bestyrelsens forslag til kontingent for 2010 sæsonen kan læses her: Bilag 1 – kontingent

Der er modtaget et medlemsforslag til kontingentsatser fra Benny Orloff: Bilag 3 – forslag fra Benny Orloff

Ad pkt. 6:
Bestyrelsen har forslag til ændringer i nogle paragraffer i klubbens vedtægter. Forslagene kan læses her: Bilag 2 – forslag til vedtægtsændringer

Der er ikke modtaget øvrige forslag.

Ad pkt. 7.a:

På valg er Sune Jensen, Johnny Joyner og Maria Ander Lambertsen (valgt sidste år for 1 år). Sune og Johnny genopstiller gerne. Dorthe Olsen trækker sig fra formandsposten, hvorfor denne post er på valg for 1 år. Sune har tilbudt at modtage valg til formandsposten. Astrid Emilie Schrøder (Roller Derby) stiller op som kandidat til bestyrelsen.

Oliver Sommer er pt. næstformand og er ikke på valg i år.

Der mangler pt. 1 en kandidat til en bestyrelsespost. Den eneste gren i klubben der ikke er repræsenteret i bestyrelsen er tur-rullerne. Vi ser derfor gerne at en tur-ruller melder sig som kandidat. Interesserede kan kontakte bestyrelsen for yderligere info (bestyrelsen@vrk.dk).

Ad pkt. 7.b:
Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år. Pt. er Per Jensen og Arne Mølgaard-Nielsen suppleanter, og de modtager genvalg. Henriette Thiim (Roller Derby) stiller også op som suppleant.

Ad pkt. 8:
Vores nuværende revisor Benny Orloff modtager genvalg til posten som revisor. Som revisorsuppleant har vi pt. Erik Baunegård. Det vides pt. ikke om Erik modtager genvalg.

Ad pkt. 9:
Vores nye Roller Derby hold der så småt startede i efteråret 2009, har sagt at de gerne vil fortælle lidt om deres sport, og det er de naturligvis meget velkommen til. De får som de første ordet under punktet “Eventuelt”.

2 Kommentarer til “Indkaldelse til Generalforsamling”

 1. Frits

  Kan man ikke få at vide, hvor gen.fors. afholdes? Jeg var der ikke sidste år. (Fx. en adresse eller en skærmdump af et kort)?

  Hejsa
  Frit´s

  #433
 2. Sune Jensen

  Hej Frits,
  God pointe, nu er der lagt en adresse og et google kort på for oven!
  Mvh
  Sune

  #434

Læg en besked

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

-->

Indmeldelse i VRK

Vejret i København

Arkiv

Post adresse

Vesterbro Rulleskøjte Klub
c/o Steen Schjølin Larsen
Vonsildvej 7
2770 Kastrup

Email til bestyrelsen:
bestyrelsen@vrk.dk

Nyhedskategorier

VRK er medlem af